Chef-dirigenten van het RPhO: 1918-2018. Wie volgt?

Opdrachtgever: Rotterdams Philharmonisch Orkest
Productie: Visual Music
Camera: Harmen van Eersel, Michael Kok